Komunikaty

 

Już wkrótce będziemy przyjmować zgłoszenia na spływ kajakowy z biwakiem, ogniskiem i gitarą – data ? . Zapraszamy.

Prosimy zadeklarowanie udziału na maila : adrenalina24@tlen.pl

Dwudniowy spływ kajakowy z biwakiem i gitarą
Firma Adrenalina24- wypożyczalnia sprzętu wodnego, reprezentowaną przez Sławomira Sławińskiego, zaprasza na spływ kajakowy. W spływie kajakowym mogą brać udział wszystkie osoby pragnące aktywnie spędzić czas wolny, pod warunkiem zobowiązania się do przestrzegania regulaminu spływu kajakowego potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście obecności.

Termin: ?

Koszt : 100zł/osobę

Cena obejmuje:

• Wynajęcie sprzętu wodnego (kajaki ,wiosła, kamizelki asekuracyjne)

• Koordynację ratownika wodnego minimum 1 na 15 uczestników

• Przygotowanie drewna na ognisko i brykietu na grilla

• Kiełbasę i mięso na ognisko, ketchup, musztardę, chleb, napoje.

• Transport powrotny do Kamiennej Góry

REGULAMIN
• Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa spływu.

• Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie – bez względu na umiejętność pływania.

• Każdy uczestnik otrzymuje kamizelkę asekuracyjną, a dzieci do lat 8 kamizelkę ratowniczą.

• Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego.

• Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody oraz karty turysty.

• Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce.

• Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości.

• Uczestnicy spływu przed wypłynięciem mają obowiązek sprawdzić stan sprzętu pływającego.

• W trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających.

• Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ oraz pozostawania za zamykającym spływ.

• Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli.

• Aby zapewnić jak najlepszą koordynację i bezpieczeństwo osób przebywających w kajaku w spływie uczestniczyć będzie ratownik wodny z aktualnymi uprawnieniami Kursu Pierwszej Pomocy.

• Każdy uczestnik spływu powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem, kurzem i gałęziami drzew, ubranie dostosowane do aury, wodoszczelnie zapakowaną zmianę odzieży, buty, w których można wejść do wody, napoje chłodzące oraz wysokokaloryczną żywność.

• Każdy uczestnik oświadcza, że umie pływać, ta umiejętność oraz stan mojego zdrowia pozwalają na podjęcie przeze niego wysiłku związanego z uczestnictwem w spływie oraz z pokonaniem w określonym czasie wyznaczonej trasy.

• Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem.

• Uczestnictwo w spływie na koszt i ryzyko uczestników.

• Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.

• Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.

• Komandor spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych opłat.

• Organizator spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku wysokiego stanu wody lub złych warunków pogodowych.

• Warunkiem odbycia się spływu jest minimum 10 osób z opłaconą rezerwacją w wysokości 30zł/osobę.

• Opłatę rezerwacyjną można wpłacać na nr konta podany na stronie internetowej adrenalina24.com.pl/ofirmie lub w wypożyczalni sprzętu wodnego nad kamiennogórskim zalewem.

• Na niektórych odcinkach rzeki występują przeszkody wodne i zachodzi konieczność przenoszenia kajaka.

• Koszty uczestnictwa w spływie pokrywają jego uczestnicy przed rozpoczęciem spływu.

• Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionych opłat w przypadku złożenia rezygnacji ze spływu.

• W przypadku zgłoszenia rezygnacji w dniu rozpoczęcia spływu, spóźnienia na zbiórkę, skrócenia pobytu na spływie itp. opłata za spływ nie podlega zwrotowi.

• O uczestnictwie w spływie decyduje kolejność zgłoszeń.

• Uczestnicy spływu są ubezpieczeni od NW.

• Organizator zastrzega sobie możliwość dodania punktów do niniejszego regulaminy, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

Biwak:
• Miejsce biwaku jest ogrodzone siatką metalową (NIE jest strzeżone) i znajduje się w bezpośredniej granicy z rzeką

• Każdy uczestnik spływu zobowiązany jest do posiadania namiotów, prowiantu i napojów

• Wypożyczalnia zobowiązuje się do dostarczenia na miejsce biwakowania drewna na ognisko, brykietu na grilla, a także kiełbasy i inne mięso-po zadeklarowaniu takiej opcji przez uczestnika..

Spływy kajakowe odbywają się od godziny 9.00

Stan wody na rzece Bóbr ( czujnik Kamienna Góra ) na dzień 31.08.2015 – 57 cm

Aktualnie dostępna trasa to : Kamienna Góra- Ciechanowice (18km)

Ze względu na niski poziom wody przedstawiamy głębokości rzeki przy, których najbardziej polecamy płynąć daną trasę.

60-74 – Kamienna Góra – Ciechanowice

75-85 – Kamienna Góra – Janowice Wielkie

Polub nas na facebooku „Spływy kajakowe Kamienna Góra”, a będziesz na bieżąco z naszą ofertą

Wprowadzamy nową propozycję dla Państwa – możliwosć opieki ratownika wodnego WOPR podczas spływu.(dodatkowa opłata)

Dodatkowo przy każdym spływie możemy zoorganizować dla Państwa ognisko. Dostarczamy na miejsce ogniska produkty:

Przykładowo: Grupa 15 osób : (około 2kg kiełbasy, ketchup, musztarda, 2 chleby, napoje, jednorazowe talerzyki i sztućce- 150zł

Wypożyczalnia nad zalewem czynna codziennie od 12.00

Do Państwa dyspozycji mamy rower wodny dwuosobowy i rowery czteroosobowe.

Zapraszamy!!!