Regulaminy

UWAGA KONKURS!!!
 
DO WYGRANIA:
– spływ kajakowy dla 2 osób
– jednogodzinny kurs czteroosobowym rowerem wodnym nad zalewem w Kamiennej Górze
– jeden półgodzinny kursy czteroosobowym rowerem wodnym nad zalewem w Kamiennej Górze
– dwa godzinne kursy kajakiem nad zalewem w Kamiennej Górze
 
CO TRZEBA ZROBIĆ:
1. Polubić nasz fanpage Adrenalina24(Spływy kajakowe Kamienna Góra)
2. Udostępnić ten post
3. Zalajkuj tego posta ( tylko tego z fanpage’a)
3. Zaprosić swoich znajomych min.20 do polubienia naszego fanpage’a
4. Pod postem zostaw komentarz – adrenalina24
Regulamin:
I . Postanowienia ogólne.

1.     Organizatorem konkursu na portalu społecznościowym Facebook, na profilu               Adrenalina24(spływy kajakowe Kamienna Góra) jest właściciel firmy Adrenalina
Sławomir Sławiński

2.         Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników                   konkursu jest Organizator i nie będą udostępniane osobom trzecim.

Osobom uczestniczącym w konkursie przysługuje prawo wglądu do         udostępnionych danych, a także do ich usunięcia.

3.         Konkurs trwa do wtorku 11.07.2017 do godziny 23:59

4.         Rozwiązanie konkursu w piątek 14.07.2017

5.         Odbieranie wygranych możliwe jest od 17.07.2017 do 31.07.2017

6.         Nagrody nie można wymienić na gotówkę inne nagrody lub rzeczy

7.         Nagrody nie można dzielić tzn. w przypadku wygranego np. godzinnego kursu rowerkiem wodnym nie można dzielić nagrody na pół :  pół godziny w jeden dzień, a drugie pół w inny

8.          Nagrody nie może odebrać osoba (jak i osoby towarzyszące) pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

9.          Nagrody nie mogą odbierać osoby pozostające w konflikcie z wypożyczalnią

10.         O przyznaniu nagrody decyduje losowanie, a ostatecznie Organizator.

11.         Nie można przekazać nagrody osobom „trzecim”

12.         Konkurs nie narusza Ustawy z dn. 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tej ustawy.

13.         W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego

 

 

Dwudniowy spływ kajakowy z biwakiem i gitarą
Firma Adrenalina24- wypożyczalnia sprzętu wodnego, reprezentowaną przez Sławomira Sławińskiego, zaprasza na spływ kajakowy. W spływie kajakowym mogą brać udział wszystkie osoby pragnące aktywnie spędzić czas wolny, pod warunkiem zobowiązania się do przestrzegania regulaminu spływu kajakowego potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście obecności.

Termin: ?

Koszt : 100zł/osobę

Cena obejmuje:

• Wynajęcie sprzętu wodnego (kajaki ,wiosła, kamizelki asekuracyjne)

• Koordynację ratownika wodnego minimum 1 na 15 uczestników

• Przygotowanie drewna na ognisko i brykietu na grilla

• Kiełbasę i mięso na ognisko, ketchup, musztardę, chleb, napoje.

• Transport powrotny do Kamiennej Góry

REGULAMIN
• Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa spływu.

• Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie – bez względu na umiejętność pływania.

• Każdy uczestnik otrzymuje kamizelkę asekuracyjną, a dzieci do lat 8 kamizelkę ratowniczą.

• Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego.

• Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody oraz karty turysty.

• Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce.

• Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości.

• Uczestnicy spływu przed wypłynięciem mają obowiązek sprawdzić stan sprzętu pływającego.

• W trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających.

• Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ oraz pozostawania za zamykającym spływ.

• Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli.

• Aby zapewnić jak najlepszą koordynację i bezpieczeństwo osób przebywających w kajaku w spływie uczestniczyć będzie ratownik wodny z aktualnymi uprawnieniami Kursu Pierwszej Pomocy.

• Każdy uczestnik spływu powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem, kurzem i gałęziami drzew, ubranie dostosowane do aury, wodoszczelnie zapakowaną zmianę odzieży, buty, w których można wejść do wody, napoje chłodzące oraz wysokokaloryczną żywność.

• Każdy uczestnik oświadcza, że umie pływać, ta umiejętność oraz stan mojego zdrowia pozwalają na podjęcie przeze niego wysiłku związanego z uczestnictwem w spływie oraz z pokonaniem w określonym czasie wyznaczonej trasy.

• Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem.

• Uczestnictwo w spływie na koszt i ryzyko uczestników.

• Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.

• Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.

• Komandor spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych opłat.

• Organizator spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku wysokiego stanu wody lub złych warunków pogodowych.

• Warunkiem odbycia się spływu jest minimum 10 osób z opłaconą rezerwacją w wysokości 30zł/osobę.

• Opłatę rezerwacyjną można wpłacać na nr konta podany na stronie internetowej adrenalina24.com.pl/ofirmie lub w wypożyczalni sprzętu wodnego nad kamiennogórskim zalewem.

• Na niektórych odcinkach rzeki występują przeszkody wodne i zachodzi konieczność przenoszenia kajaka.

• Koszty uczestnictwa w spływie pokrywają jego uczestnicy przed rozpoczęciem spływu.

• Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionych opłat w przypadku złożenia rezygnacji ze spływu.

• W przypadku zgłoszenia rezygnacji w dniu rozpoczęcia spływu, spóźnienia na zbiórkę, skrócenia pobytu na spływie itp. opłata za spływ nie podlega zwrotowi.

• O uczestnictwie w spływie decyduje kolejność zgłoszeń.

• Uczestnicy spływu są ubezpieczeni od NW.

• Organizator zastrzega sobie możliwość dodania punktów do niniejszego regulaminy, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

Biwak:
• Miejsce biwaku jest ogrodzone siatką metalową (NIE jest strzeżone) i znajduje się w bezpośredniej granicy z rzeką

• Każdy uczestnik spływu zobowiązany jest do posiadania namiotów, prowiantu i napojów

• Wypożyczalnia zobowiązuje się do dostarczenia na miejsce biwakowania drewna na ognisko, brykietu na grilla, a także kiełbasy i inne mięso-po zadeklarowaniu takiej opcji przez uczestnika..

 

Regulamin Karnetów na Kajaki jedno- i dwuosobowe(nad zalewem):

1. Karnet może wykorzystywać tyko 1 osoba, nie można przekazywać karnetu osobom trzecim

2. Karnet ważny jest od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca, od poniedziałku do piątku.

3. Każdego dnia można pływać jedną godzinę.

4. Sprzedawca karnetów nie ponosi odpowiedzialności za warunki atmosferyczne, które wykluczają z korzystania z zalewu.

5. Niewykorzystane godziny można wykorzystać w inny dzień pod warunkiem dostępności kajaka.

6. Istnieje możliwość korzystania z karnetu poza wyznaczonym terminem tzn. w trakcie weekendu pod warunkiem dostępności kajaka.

7. Jeśli z powodu warunków atmosferycznych wypożyczalnia sprzętu wodnego będzie nieczynna więcej niż 4 razy w tygodniu, a minimalna ilość godzin pływania kajakiem w miesiącu jest mniejsza niż 7 godzin możliwa negocjacja ceny za karnet w następnym miesiącu.

8. Z karnetu na kajak dwuosobowego mogą korzystać jedynie osoby wykupujące karnet. Jesli przyjdzie tylko 1 osoba z „karnetu 2os.” będzie pływała w kajaku jednoosobowym, przy czym będzie to zaliczone jako wykorzystane przez dwie osoby. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialnosci za brak komunikacji pomiędzy tymi osobami.